# دردانه
کیاراد بعضی کلمه ها رو خیلی با مزه تلفظ می کنه. مثلا قاشق:  گاخیش باشماخ (کفش) : داخمَن چنگال: هَندال تلویزیون: تییزون خوشمزه: دوخمزه سلام: ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 15 بازدید