/ 2 نظر / 34 بازدید
شایلی

پروین جان پست قبلیت اشکمو درآورد. هجران پدر و مادر خیلی خیلی دردآور و کشنده است. همه ماها وقتی اونها کنارمون هستند شاید قدر حضورشون رو ندونیم اما حتی نمی تونیم تصور نیودنشون رو بکنیم ولی یه روز بی خبر و ناگهانی ماها رو تنها میذارند. قربون حکمت خدا برم که چطور میتونه قدرت تحملش رو به آدمها بده... خدا روحشون رو قرین رحمت کنه امیدوارم صبر و تحمل شما هم چندین برابر بشه. ضمنا من که قبول ندارم با گذشت زمان آدم تسکین پیدا میکنه همون ناباوری از عدم حضورشون و دلتنگی ناشی از گذشت زمان خیلی سخت تره شاید فقط داغ و شوکه نباشین

مسعود

نصیحتی کنمت یاد گیر و در عمل آر که این حدیث ز پیر طریقتم یادست غم جهان مخور و پند من مبر از یاد که این لطیفه عشقم ز ره روی یادست به روزم و منتظرقدمهای سبزتون [گل]